Kaasstad Kapitaal

Kaasstad Kapitaal biedt ondernemers de mogelijkheid om hun bedrijfsplannen te presenteren aan een groep informal investors. Daarbij richten wij ons op ondernemers met een kapitaalvraag van € 100.000 tot € 2,5 miljoen. Wij maken geen onderscheid in branches, wel in goede en slechte plannen.

Elke 6-8 weken organiseren wij een bijeenkomst waarbij telkens 3 ondernemers ‘op de zeepkist’ mogen staan.

Kaasstad Kapitaal telt inmiddels ruim 60 aangesloten investeerders. Zij brengen naast kapitaal ook enorm veel kennis, ervaring en een groot netwerk in. We spreken daarom over slim geld. Investeerders krijgen via Kaasstad Kapitaal de mogelijkheid om een aantrekkelijk rendement te realiseren en daarbij hun kennis en netwerk in te zetten.

Sinds onze oprichting in maart 2019 hebben meer dan 100 ondernemers hun plannen gepitcht voor een totaalbedrag van ruim € 60 miljoen. Voor gemiddeld 65% van de pitches volgt na voldoende belangstelling vanuit investeerders een vervolggesprek met de ondernemers. Tot nu toe zijn hieruit 25+ deals tot stand gekomen voor een bedrag van ruim € 13 miljoen en zijn met andere ondernemers de besprekingen nog gaande.

Volgende bijeenkomst

Do 3 oktober 
De Baan, Alkmaar

Meer informatie

Kaasstad Kapitaal voor investeerders en ondernemers

Bent u een ondernemer die:

  1. kapitaal nodig heeft;
  2. de waarde inziet van een klankbord van ondernemers met een groot netwerk, veel ervaring en bewezen ondernemerskwaliteiten;
  3. een duidelijk plan heeft en daar voor 100% voor gaat en staat?

Dan is Kaasstad Kapitaal een ideaal podium.

Bent u een investeerder die:

  1. het leuk vindt om 6-8 keer per jaar een interessante, leerzame en leuke middag met pitches bij te wonen;
  2. het aanspreekt om gezamenlijk met andere investeerders te investeren en te leren;
  3. zelf wil bepalen in welke ondernemingen hij/zij investeert
  4. het eigen netwerk wil uitbreiden met andere investeerders en daardoor mogelijkheid creëert om onderling zaken te doen?

Dan is Kaasstad Kapitaal een interessant netwerk om bij aan te sluiten.

Kaasstad Kapitaal

Kaasstad Kapitaal richt zich op ondernemers met een kapitaalvraag van € 50.000,- tot € 2.500.000,-, die niet alleen behoefte hebben aan geld, maar vooral aan ‘slim’ geld. Iedere investeerder heeft bepaalde ondernemerskwaliteiten, anders waren zij immers niet succesvol geworden. Daarnaast beschikken zij vaak over een groot en waardevol netwerk.

Door deze kwaliteiten bij elkaar te brengen, vormt deze groep mensen een prachtig netwerk voor ondernemers met interessante en uitdagende bedrijfsplannen. Dit noemen wij ‘slim geld’. Dit is van grote toegevoegde waarde voor ondernemers met een kapitaalvraag, die veel baat hebben bij de extra kennis, kwaliteiten en vooral een kritische houding, die investeerders met zich mee brengen.

Deze ondernemers zijn op zoek zijn risicodragend kapitaal en expertise. De presentaties zullen heel divers zijn: van vastgoed tot energie en van ICT tot handel. Voor elk wat wils dus. De organisatie voert vooraf een quickscan uit op de ondernemingsplannen en helpt de ondernemers met hun voorbereidingen op de presentatie om een betere kans van slagen te hebben om voldoende kapitaal op te halen bij de investeerders.

pexels-photo-70292

Kaasstad Kapitaal is een veelzijdig gezelschap van investeerders met waardevolle kwaliteiten en veel ervaring op diverse gebieden en in verschillende branches.