Investeerder

Uw bedrijf heeft u veel geld opgeleverd of levert het nog steeds op. Intussen bent u op zoek naar rendement, want de rente op spaarrekeningen is nihil. Een luxeprobleem waarvoor u toch een oplossing wenst.

kaasstad kapitaal investeren
pexels-photo-590022

KRACHTEN BUNDELEN

Net als elke succesvolle ondernemer heeft u bepaalde ondernemerskwaliteiten, anders was u immers niet succesvol geworden. Daarnaast beschikt u over een groot en waardevol netwerk. 

Door deze kwaliteiten van u en andere (oud)ondernemers bij elkaar te brengen, ontstaat een prachtig en waardevol investeerdersnetwerk voor ondernemers met interessante en uitdagende bedrijfsplannen. En dat netwerk heet Kaasstad Kapitaal.

Samen leren, samen investeren

Door gezamenlijk met andere investeerders de presentaties van kapitaal vragende ondernemers aan te horen en er kritische vragen over te stellen, kunnen investeerders een weloverwogen afweging maken om wel of niet te investeren in één van de presenterende ondernemers.

Door het organiseren van bijeenkomsten ontstaat verbondenheid tussen investeerders. Dit wordt verstrekt door het samen investeren met zowel kapitaal als kennis, netwerk en ervaring.

Niets moet, veel mag

Iedere investeerder beslist zelf of hij/zij mee investeert in de gepresenteerde plannen. Niets moet, veel mag – dat is hierbij het motto. Wij vragen alleen van investeerders dat zij minimaal € 100.000,- beschikbaar hebben om te kunnen investeren als plannen hen aanspreken.

Investeerders betalen geen fee als ze meedoen aan een investering. Alle al dan niet positieve rendementen die gemaakt worden zijn geheel voor de investeerders zelf.

kaasstad kapitaal investeren

Eigen verantwoordelijkheid

Kaasstad Kapitaal heeft uitsluitend de rol van het organiseren van bijeenkomsten waar ondernemers hun bedrijfsplannen en kapitaalbehoefte presenteren aan investeerders. Wij geven geen advies en doen geen aanbevelingen en/of ontradingen aan investeerders.

De informatie die investeerders over de kapitaalvragende ondernemers ontvangen, de presentaties van ondernemers zelf, en toezeggingen en beweringen die ondernemers daarin doen zijn uitdrukkelijk voor rekening van de ondernemer die zijn plannen presenteert. Wij screenen de ondernemers en de informatie die zij met investeerders delen voor zover dat tot onze mogelijkheden behoort. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid ervan. Kaasstad Kapitaal is uitdrukkelijk geen vermogensbeheerder of beleggingsadviseur.

Lid worden

Voor € 500,- per jaar sluit u zich als investeerder aan bij het investeerdersnetwerk van Kaasstad Kapitaal. Met uw bijdrage krijgt u de eerste toegang tot alle bijeenkomsten, verslagen, en exclusieve eerste kansen om te investeren in veelbelovende proposities.

kaasstad kapitaal investeren
pexels-photo-450271

Leren, Ondernemen, Lachen

Heel belangrijk is dat we binnen Kaasstad Kapitaal samen LOL hebben. Dit staat voor samen Leren, Ondernemen en Lachen. Kernwoorden van Kaasstad Kapitaal zijn vertrouwen, transparantie, verbondenheid en enthousiasme.

Enthousiast geworden en wilt u meer weten? 

Bel Peter!

Bent u een investeerder die:

  1. het leuk vindt om eens per twee maanden een interessante, leerzame en leuke middag met pitches bij te wonen;
  2. het aanspreekt om gezamenlijk met andere investeerders te investeren en te leren;
  3. zelf wil bepalen in welke ondernemingen u investeert;
  4. uw eigen netwerk wil uitbreiden met andere investeerders en daardoor de mogelijkheid creëert om onderling zaken te doen?

Dan is Kaasstad Kapitaal een interessant netwerk om u bij aan te sluiten.