4 juli 2024

Pitch 1: Odd.bot

 In

Martijn Lukaart presenteerde de propositie van Odd.bot. Zij hebben een automatische duurzame gerobotiseerde onkruidwieder ontwikkeld met meerdere patenten. Diverse proeven hebben aangetoond dat hiermee de kosten van het wieden significant omlaag kunnen en nu kan Odd.bot zijn verkoop gaan starten.

 

Het aanbod voor u als investeerder

€ 1,4 miljoen (hiervan is € 400.000 reeds toegezegd door huidige financiers) tegen een converteerbare lening. Rente 10%, looptijd tot 1-1-2027, korting bij conversie 15%, maximale conversiekoers (cap) € 6 miljoen

 

Bijlagen
Pitchopname (YouTube)
Pitch (online) 
Vraag en antwoord zijn verwerkt in de pitchopname.

Aanvullend
Uitleg voorstel aan investeerders, plus voorbeelden (PDF)
Video-impressie
Video: investeerder aan het woord
Sander Polman, lid van Kaasstad Kapitaal, legt in deze video uit waarom hij in Odd.bot heeft geïnvesteerd en weer doorinvesteert

Heeft u interesse?