Voor veel ondernemers kwam er vanuit de regering een grootschalig noodhulppakket voor steun tijdens de coronacrisis. Al snel bleek echter dat u met een start-up of scale-up buiten de boot viel. Gelukkig is daar per 29 april 2020 verandering in gekomen.

 

Op 7 april 2020 kondigde staatssecretaris Mona Keijzer aan dat ook voor de ‘vergeten’ groep start-ups en scale-ups hulp zou komen. Er is een pot van € 100 miljoen gereserveerd onder de naam Corona-Overbruggingslening (COL). Inmiddels zijn de voorwaarden bekend en is dit loket per 29 april 2020 geopend.

 

Gebruikmaken van de Corona-overbruggingslening – kom ik in aanmerking voor de COL?

Kunt u onderstaande vragen met JA beantwoorden? Dan komt uw bedrijf wellicht in aanmerking voor de COL.

  • Valt uw onderneming onder de definitie van start-up, scale-up of innovatief mkb?
  • Is uw onderneming (overwegend) met extern eigen vermogen gefinancierd, dus met behulp van informal investors of een Venture Capital Fonds?
  • Kunt u aantonen dat u financiële hulp nodig hebt als gevolg van de coronacrisis?
  • Heeft u inmiddels kostenreducerende maatregelen genomen om de impact te beperken?

 

Aanvullende vereisten voor de COL

Cruciaal is dat uw onderneming levensvatbaar is. Dat is bij start-ups veel lastiger aan te tonen dan bij al langer bestaande bedrijven, aangezien start-ups vaak nog verlies maken en soms nog geen of nauwelijks omzet hebben. Het is daarbij algemeen bekend dat veel start-ups het uiteindelijk niet redden.

 

Hulp bij COL aanvragen

Het onderbouwen van de levensvatbaarheid is de belangrijkste voorwaarde om met uw start-up of scale-up in aanmerking te kunnen komen voor de COL. Wij hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met het realiseren van financieringsoplossingen voor deze doelgroep. Kunt u dus bovenstaande vragen met JA beantwoorden en heeft u hulp nodig bij het onderbouwen van de levensvatbaarheid van uw onderneming? Dan helpen wij graag.

 

Geen COL, wel financiering?

Kunt u deze vragen namens uw start-up of scale-up niet allemaal met JA beantwoorden maar bent u wel op zoek naar financiering? Ook dan bespreken we graag de mogelijkheden. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.